Category: CIDI antisemitismemonitor

Antisemitismerapporten

CIDI stelt sinds 1983 ieder jaar een Monitor antisemitische incidenten in Nederland samen. Sinds 1996 publiceren wij deze jaaroverzichten online. Het gaat hierbij om incidenten die bij CIDI gemeld worden of via stedelijke meldpunten worden doorgegeven.

Read more ›
Uitgeverij Den Hertog volhardt in verkoop jeugdboek

Uitgeverij Den Hertog volhardt in verkoop jeugdboek

Onbegrijpelijk dat Uitgeverij Den Hertog de kans laat lopen om de reformatorische gezindte en de joodse gemeenschap dichter bij elkaar te brengen. Ondanks vele gesprekken met verschillende mensen uit Joods Nederland volharden ze in de verkoop van “De Zoektocht van Lea Rachel”, met daarin de gewraakte passages als “Het zwarte haar en de gebogen neus..” teksten die al eeuwenlang gebruikt worden in anti-Joodse geschriften en uitgebeeld worden in spotprenten.

Read more ›
CIDI-monitor: Antisemitisme op scholen gestegen

CIDI-monitor: Antisemitisme op scholen gestegen

De CIDI Monitor Antisemitische Incidenten registreerde in 2015 meer antisemitische incidenten op Nederlandse scholen dan in de afgelopen tien jaar, terwijl het totale aantal incidenten juist daalde. CIDI dringt aan op maatregelen om het antisemitisme op scholen terug te dringen.
In totaal registreerde CIDI in 2015 126 incidenten; dat was 26 procent minder dan in het piekjaar 2014, maar nog steeds boven het ‘normale’ niveau.

Read more ›
Antisemitische incidenten in 2014 met 71% gestegen

Antisemitische incidenten in 2014 met 71% gestegen

De CIDI Monitor antisemitische incidenten 2014 registreerde een stijging van 71%: van 100 incidenten in 2013 naar 171 in 2014.

Ook de zwaarte van de incidenten nam toe. Vooral mensen die door bijvoorbeeld een keppel als Jood herkenbaar zijn, waren doelwit van veel directe confrontaties: scheldpartijen en lastigvallen op straat stegen met 90% (40 incidenten in 2014, tegen 21 in 2013). Het aantal incidenten met fysiek geweld verdubbelde (van 3 naar 6).

Read more ›
Antisemitische incidenten 25% omhoog in 2013. CIDI en IOT roepen politiek op vooroordelen aan te pakken.

Antisemitische incidenten 25% omhoog in 2013. CIDI en IOT roepen politiek op vooroordelen aan te pakken.

De CIDI Monitor antisemitische incidenten 2013 registreerde een stijging van ruim 25%: van 114 in 2012 naar 147 in 2013. Ondanks veel onderzoeken ontbreekt nog steeds het zicht op vooroordelen onder jongeren. CIDI en het IOT roepen de ministers van SZ&W en van OC&W op tot een landelijk onderzoek.

Read more ›
Daling antisemitische incidenten stagneerde in 2012

Daling antisemitische incidenten stagneerde in 2012

Na twee jaren waarin het aantal antisemitische incidenten daalde, registreerde CIDI in 2012 vrijwel evenveel incidenten als in 2011: 114 incidenten, één meer dan in 2011 en nog steeds boven het niveau van voor het piekjaar 2009. Bij de soorten incidenten die in 2012 stegen – haatmail en sport – lag de aanleiding voor deze stijging niet in de buitenlandse politiek maar in eigen land. Voor het eerst sinds 1983 zeiden 2 melders dat antisemitisme de doorslag gaf bij hun besluit naar Israel te vertrekken.

Read more ›
ADOspelers en -fans:'Wij gaan op Jodenjacht'

Antisemitismerapport 2011

In 2011 daalde het aantal antisemitische incidenten dat CIDI registreerde naar 113, tegen 124 in 2010. Deze afname is vooral te danken aan een daling van het aantal haat e-mails: van 47 in 2010 naar 18 in 2011. Op straat zijn echter steeds meer mensen slachtoffer van antisemitische scheldpartijen en lastig vallen.

Read more ›
Antisemitismerapport 2010

Antisemitismerapport 2010

De CIDI Monitor antisemitische incidenten in Nederland registreerde in 2010 124 antisemitische incidenten, een substantiële daling (25,7%) ten opzichte van het 2009, toen de Israelische operatie Cast Lead voor een piek zorgde. Dit aantal is echter nog steeds 15% hoger dan in het rustiger jaar 2008, met ‘slechts’ 108 incidenten. Het incidenten daalde in Nederland echter minder dan in andere West-Europese landen, uitgezonderd Engeland.

Read more ›
Antisemitismerapport 2009

Antisemitismerapport 2009

Het aantal gemelde antisemitische incidenten in 2009 (167) lag 55% hoger dan in 2008 (108). De stijging geldt ook voor het aantal ernstige voorvallen (Geweld, bedreiging met geweld, vernielingen). Vergeleken het jaar 2007 is de stijging zelfs 106%. Tot juni 2010 zijn er bij CIDI 70 incidenten gemeld. Als er geen maatregelen worden getroffen, kan dit jaar eenzelfde beeld hebben.

Read more ›
Antisemitismerapport 2008

Antisemitismerapport 2008

Het jaar 2008 was relatief rustig met 108 incidenten, een zeer lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Het jaar was nog niet eens afgelopen toen de Israelische actie in Gaza begon: in minder dan één maand kwamen er 98 meldingen binnen, bijna evenveel als in heel 2008.

Read more ›