Over CIDI

Missie

CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israel, werd in 1974 opgericht. CIDI is een onafhankelijke Nederlandse stichting, gevestigd in Den Haag, die onlosmakelijk betrokken is bij Israel.

Wij komen op voor het recht op vrede en veiligheid voor Israel en het Joodse volk, waar ook ter wereld.

Daarbij willen wij:
– de banden tussen Nederland/EU en Israel versterken;
– de kennis over Israel en zijn inwoners vergroten en verdiepen;
– een platform bieden voor harmonieuze relaties tussen Israel en de Arabische wereld;
– bijdragen aan vrede tussen Israel en het Palestijnse volk, die gebaseerd moet zijn op de totstandkoming van een onafhankelijke en levensvatbare Palestijnse staat en de erkenning van Israel als staat van het Joodse volk, en;
– Antisemitisme en racisme bestrijden.

Activiteiten

CIDI is een betrouwbare pro-Israel stem die in politiek Den Haag gehoord en geprezen wordt. We aarzelen niet om een kritische houding aan te nemen, maar als het erop aankomt initieert CIDI demonstraties, manifestaties en andere acties om het democratische Israel te ondersteunen.
Veelvuldig worden de directeur en voorzitter uitgenodigd voor televisie- en radio interviews. 
CIDI reageert in de media op kwesties rondom Israel en antisemitisme.
Wij kennen de meeste buitenlandwoordvoerders van de politieke partijen en kunnen altijd met vragen of ideeën bij hen aankloppen. Dit geldt ook voor discriminatie- en educatiewoordvoerders. 
CIDI organiseert debatten en symposia, waar gerenommeerde sprekers komen, en informeert opiniemakers, academici, journalisten, (lokale) politici, studenten en andere geïnteresseerden (zie de jaarverslagen hiernaast).
CIDI organiseert ook besloten bijeenkomsten en cursussen om in een veilige omgeving over relevante vraagstukken te spreken. 

CIDI is het adres om Antisemitische incidenten te melden. Het Monitor Antisemitische Incidenten van CIDI is het naslagwerk van ons intensieve inzet tegen antisemitisme in Nederland. We onderhouden contact met politie, justitie, gemeentes, ministeries, onderwijsinstellingen en meer rond dit probleem. 

Bestuur en Raad van Advies

Het bestuur van CIDI bestaat uit vooraanstaande Nederlanders. De directie legt verantwoording af aan het bestuur. De Raad van Advies staat de directie en het bestuur bij. Zo worden discussies gehouden over (politieke) keuzes, standpunten en prioriteiten en over de manier waarop het publiek CIDI’s werk ervaart. De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse Joodse organisaties in Nederland, waaronder de drie Joodse kerkgenootschappen.

Team

 

Hanna Luden – directeur

Hanna Luden (1958) is in Israel geboren en studeerde  computertechnologie aan het Technion in Haifa. Ze kwam in 1985, op haar 27ste, naar Nederland. Zij heeft gewerkt als consultant op het gebied van ICT en organisatie, waarbij het accent steeds meer is gaan liggen op organisatieverandering. Zodoende deed Luden veel leidinggevende ervaring op. Medio 2011 werd Luden voorzitter van het Genootschap Nederland-Israel, dat de kennis over Israel in Nederland wil vergroten en in 1999 werd ze secretaris van de Stichting Jiddisj. Ook politiek is Luden al jaren actief, onder meer als lid van de Buitenlandcommissie van de Partij van de Arbeid met als aandachtspunt het Midden-Oosten.
Met haar kennis over en betrokkenheid bij Israel wil Luden als directeur van het CIDI een wezenlijke bijdrage leveren aan de begripsvorming over Israel.
Ook het andere speerpunt van CIDI, het monitoren en bestrijden van het antisemitisme, gaat Luden na aan het hart. Zij wil actief bijdragen aan inspanningen, in binnen- en buitenland, om de veiligheid van Joden te borgen.

Naomi Mestrum – adjunct-directeur

Bachelor Business Administration, vervolgopleiding: Arabische taal- en cultuur. Sinds 1 juli 2007 in dienst bij CIDI.

 

EliseFriedmann – M-O, internet

Elise Friedmann was van oktober 2008 tot eind 2012 verantwoordeliljk voor antisemitisme-onderzoek en houdt zich sindsdien bezig met Midden-Oosten research en internetontwikkeling. Na haar studie Nederlands en Moderne Joodse Geschiedenis (UvA) werkte zij als freelance journalist, onder meer in Londen. Tot 2008 was zij hoofdredacteur van het NIW.

EvSoest

Els van Soest – vrienden, administratie

Sinds maart 1996 is mevrouw Van Soest contactpersoon voor de ‘CIDI Vrienden’. Zij verzorgt de administratie, inclusief de bestellingen en verzendingen van de webwinkel en het voorraadbeheer in de breedste zin van het woord. Mevrouw Van Soest is voor ‘CIDI Vrienden’ en vragen over bestellingen in de webwinkel  bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag.

 

Elkan van der Raaf – stafmedewerker

Elkan van der Raaf heeft Midden-Oosten Studies gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Momenteel doet hij een Master in Europese Unie Studies. Sinds december 2016 is Elkan werkzaam bij het CIDI. 

 

Meer weten

Via onze website, twitter, en onze periodiek Israel Nieuwsbrief, bereiken we honderdduizenden Nederlanders. Hiernaast vindt u links naar andere activiteiten van CIDI:
Scholieren van de basisschool kunnen terecht op hun eigen MiniCIDI site.
Ook bestaat er een actieve zelfstandige jongerenafdeling, CiJO, met een eigen website.
Sinds 2007 neemt CIDI jaarlijks een groep docenten naar de Internationale school voor Holocausteducatie van Yad Vashem te Jeruzalem voor een seminar lesgeven over de Sjoah en de Tweede Wereldoorlog. De deelnemers vormden een Platform.
CIDI publiceert brochures en boeken, die aangeboden worden via de webshop.
Op het YouTubekanaal van CIDI vindt u video’s (eigen producties en aanbevolen video’s) die u informeren over Israel en Joods Nederland.

Steun ons werk: word vriend van CIDI

U las het hierboven: CIDI verstrekt sinds 1974 onafhankelijke informatie over Israel en het Joodse volk.
Onze publicaties over Jeruzalem, het vredesproces, antisemitisme en de economie van Israel worden door velen gelezen. CIDI zet zich in voor de vrede tussen Israel en zijn Arabische buren, smeedt hechte banden tussen Nederland en Israel en bestrijdt antisemitisme. Het CIDI onderhoudt goede banden met de beleidsmakers in politiek Den Haag maar laat zo nodig ook kritiek horen, naar Den Haag of naar Jeruzalem.

CIDI kan dit doen doordat wij niet afhankelijk zijn van de politiek van het moment: wij ontvangen geen subsidie van de Nederlandse staat (en, in tegenstelling tot wat wel eens wordt beweerd, óók niet van Israel).
Het werk van het CIDI wordt mogelijk gemaakt door de Vrienden van CIDI en door donaties.

Overweegt u een donatie, klik dan hier.

Voor 50 Euro per jaar (fiscaal aftrekbaar) kunt u ook Vriend van CIDI worden.
Vrienden ontvangen gratis onze periodiek Israel Nieuwsbrief thuis, met circa acht maal per jaar opinies plus een schat aan informatie over CIDI-activiteiten en publicaties, commentaar, aanbiedingen en achtergrondartikelen. Slechts een deel hiervan is online te lezen. U ontvangt bovendien uitnodigingen voor onze activiteiten, vaak gratis of met korting.
Jongeren tot 30 jaar kunnen voor 20 Euro lid worden van CiJO (CIDI Jongeren Organisatie, www.jongerencidi.eu).

Geïnteresseerd? Vul dan onderstaand formulier in. Na uw aanmelding ontvangt u een acceptgirokaart. U kunt er ook voor kiezen om CIDI te machtigen of direct te betalen met iDeal. Vergeet niet het formulier in te vullen, anders weten wij niet waar de Israel Nieuwsbrief en uitnodigingen heen moeten!

Submit